logo share

RizVN Login

نام کاربری:کدملی بدون خط تیره

رمز عبور:4 رقم آخد کد ملی

طرح های آموزشی

1-طرح مدام

مشارکت دانش آموزان در اداره امورآموزشی - اداري مدرسه

اهداف اساسی
آن در قالب محورها و عناوین زیر مطرح می گردد:
الف – افزایش سطح مشارکت دبیران در انجام فعالیت هاي مشترك و سازمان یافته از طریق بر نامه ریزي ، هدایت و
نظارت طرح توسط شوراي معلمان
ب- رشداجتماعی دانش آموزان و تقویت حس مسئولیت پذیري و افزایش سطح علاقمندي به محیط مدرسه از طریق
مشارکت عملی و تجربی
ج- زمینه سازي براي تصمیم گیري وتصمیم سازي هاي مشترك و تعامل بیشتر و سازنده تر میان دانش آموزان و اولیاء
مدرسه به منظور تقویت و بهبود مدیریت آموزشگاهی
د- افزایش روحیه خود باوري ، اعتماد به نفس ، خلاقیت و نشاط بیشتر دانش آموزان در فعالیت هاي مدرسه و رفع
مشکلات موجود با کمک آنان .

 

2-طرح غنی سازی

این طرح زمینه ساز در گیر کردن دانش آموزان با فرآیند تدریس می باشد و همچنین در نظر دارد بسیاری از مطالب راکه در روش سنتی بسیار خشک و بی روح می باشد به شکل بازی و عملی در آورد.

ضرورت اجرای طرح:

1- نیاز زندگی روزمره به علم ریاضی .

2- استفاده از کار گروهی .

3- استفاده بیشتر از دانش آموزان در امر تدریس ویا محول کردن تدریس مطا لب آسان به آنها .

( فیلم تدریس توسط دانش آموزان پیوست می باشد)

4- استفاده از تئوریهای آموخته شده برای حل مسائل زندگی .

5- حتی الامکان بیان ریاضی بصورت داستان و یا مطالب قابل لمس و درک برای دانش آموزان .

6- ساخت و استفاده از وسایل کمک آموزشی با همکاری دانش آموزان .

در طرح غنی سازی تجارب ریاضی بیشتر به کار گروهی اهمیت داده شده مانند تدریس مقسوم علیه ها .

7- گفتگو در مورد ریاضیات .

8- ارتباط برقرار کردن بین علم ریاضی وزندگی روزانه .

9- روان سازی ریاضی برای دانش آموزان.

 

 

3-طرح رویکرد تربیتی

یکی از طرحهایی که اخیرا مورد توجه آموزش و پرورش و دست اندرکاران  این امر قرار گرفته طرحیست تحت عنوان طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی و فرهنگی که لابد همکاران عزیز در جریان این طرح قرار گرفته اند.

 طرح آموزش مبتني بر رويکرد تربيتي در 4 درس (ادبيات فارسي، تعليمات اجتماعي، علوم تجربي، تاريخ) دوره راهنمایی اجرا میشود و برای هر کدام از این دروس کتابی تحت عنوان کارمایه آن درس تدارک دیده شده است، کارمايه معلم در فرآيند ياددهي- يادگيري، تعميق تربيت عاطفي، اخلاقي، اجتماعي و آموزش مهارت هاي زندگي میتواند مورد استفاده دبیر قرار گیرد

 

در اين طرح معلمان همگام با آموزش دروس، رفتارها و فعاليت‌هاي تربيتي را هم به دانش‌آموزان آموزش مي‌دهند.
ایجاد زمینه بكارگیری روش های غیر مستقیم جذاب و فعال در تلفیق مفاهیم درسی با آمیزه های دینی و ملی و تأكید بر عقلانیت و خردورزی از اهداف دیگر اجرای این طرح محسوب می شود.

 

بدون شک همه ما دبیران در جریان تدریس از آموزش نکات تربیتی و فرهنگی به فراخور موضوع درس و مناسبتهای موجود غافل نیستیم اما کارمایه که حاوی اطلاعات و فعالیتهای پیشنهادی متفاوتی است به ما کمک میکند تا این کار را با سازماندهی و برنامه ریزی شده انجام بدهیم.

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: